Privacy & Cookies

INTRODUCTIE & DEFINITIES

Paucon heeft dit cookie- en privacy beleid opgesteld om u te informeren over de cookies die zij op haar websites plaatst en over de verwerking van persoonsgegevens van geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers van de diensten van Paucon. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Paucon, KvK nummer 74373919, gevestigd te Dongen.

Onder de diensten van Paucon moet worden verstaan: alle huidige en toekomstige services en diensten, zowel fysieke, als elektronische, dan wel digitale diensten die Paucon aanbiedt, zoals op haar (mobiele) website paucon.nl aangegeven, digitale nieuwsvoorzieningen (zoals nieuwsbrieven) en archieven, alsmede online trainingen, die gebruikt worden door natuurlijke personen of rechtspersonen (hierna: “Diensten”).

Onder relaties (hierna: “Relaties”) moet worden verstaan (i) alle natuurlijke personen en organisaties die betaald en onbetaalde diensten van Paucon afnemen of in het verleden hebben afgenomen en (ii) alle natuurlijke personen en organisaties die via één van de contactkanalen (telefoon, email, briefpost, website, accountmanager) contact hebben gehad en daarbij gegevens hebben gedeeld met Paucon.

 

COOKIEBELEID

Soorten cookies en doeleinden:
Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de sites zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Paucon maakt op haar website in het kader van haar diensten gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Dit cookiebeleid is van toepassing op de in dit document vermelde website en diensten van Paucon. Paucon vindt het van groot belang dat u weet welke cookies op onze website ingezet worden en voor welke doeleinden dat gebeurt. In het volgende overzicht wordt voor de website van Paucon aangegeven welke typen cookies geplaatst kunnen worden en voor welke doeleinden deze gebruikt worden:

 

 • Noodzakelijke cookies:
  Cookies die noodzakelijk zijn om de diensten van Paucon te laten functioneren. Paucon gebruikt deze cookies bijvoorbeeld om het inloggen op de website mogelijk te maken of instellingen van de pagina te onthouden.

 

 • Analytische cookies (geanonimiseerd):
  Cookies die het gebruik van de website van Paucon analyseren, zodat Paucon de kwaliteit en/of de effectiviteit van haar website kan verbeteren. Paucon gebruikt deze geanonimiseerde cookies onder meer om te kunnen zien hoe vaak en hoe lang (pagina’s van) haar website worden bezocht, van welke website(s) gebruikers vandaan komen en in welke volgorde gebruikers de verschillende pagina’s van haar website bezoeken. Voor het ontvangen van de informatie over het gebruik van de website, maakt Paucon gebruik van de diensten van Hotjar en Google Analytics van Google Inc (‘Google’). Paucon anonimiseert gegevens uit analytische cookies altijd voordat zij die deelt met Google Analytics. Echter we geven wel het IP adres door aan Google Analytics, zie Tracking cookies.

 

 • Tracking cookies:
  Met uw toestemming verzamelen Paucon en derde partijen via cookies informatie over het gebruik van de website van Paucon en de interesses van gebruikers. Paucon gebruikt tracking cookies uitsluitend met toestemming van gebruikers onder meer om via Google Analytics gepersonaliseerde statistieken bij te houden. We slaan de IP adressen binnen Google Analytics niet anoniem op, wat betekent dat wij een goede indicatie hebben van de locatie (tot op plaatsnaam) van onze bezoekers.

 

COOKIE INSTELLINGEN AANPASSEN

Aanpassen cookies instellingen:
Wanneer u onze website voor het eerst benadert, krijgt u een popup te zien die u om toestemming vraagt om cookies te gebruiken. Via de knop Cookie instellingen, kunt u aanpassen welke cookies onze website gebruikt.

Verder kunt u via uw browserinstellingen het gebruik van cookies door de website van Paucon en/of derde partijen weigeren, geplaatste cookies verwijderen of ervoor zorgen dat u eerst een waarschuwing krijgt voordat er op uw browser en/of computer cookies worden geplaatst. Let er op dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.

 

Welke gegevens worden verwerkt:
De gegevens (waaronder persoonsgegevens) die Paucon verwerkt vallen onder te verdelen in drie categorieën:

 1. Gegevens die door relaties zijn verstrekt om de dienst waarop hij/zij zich op heeft geabonneerd of waarvoor hij/zij zich heeft aangemeld te kunnen leveren; zoals naam, adres en woonplaats, emailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer. Verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om de afgenomen diensten te kunnen leveren.
 2. Afgeleide gegevens; wij verkrijgen gegevens door het gebruik van onze digitale diensten (website, nieuwsbrieven); zoals apparaatgegevens, bezochte pagina’s, gelezen artikelen, locatie van lezen (in deze de op gemeente niveau), kliks op tekstlinks en advertenties, alsmede gegevens over het gebruik van een platform, tijdstip , gelezen onderwerpen en kliks. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt met toestemming van gebruikers (zie ook het hoofdstuk “Cookie beleid”)
 3. Gegevens die voortvloeien uit het incidentele contact dat relaties hebben met een van onze contactkanalen (telefoon, email, briefpost, website, accountmanager, etc..); zoals aantekeningen van gesprekken, klantvragen, klachten en deelname aan onderzoek. Dit contact kan zowel door relaties geïnitieerd worden als door Paucon zelf.

 

Opslag & beveiliging van gegevens:
De verzamelde gegevens worden opgeslagen in diverse bronsystemen van Paucon; de website database of de genoemde derde partijen. De gegevens zullen op geen enkele manier worden gebruikt met als doel het uitlenen, verhuren, verkopen of op een andere manier openbaar maken van de data.

 

Websites van derden:
Wanneer u op de website of in een van de diensten een internetlink aanklikt die u leidt naar een website van een derde, verlaat u de dienst van Paucon. Op het gebruik van de websites van derden zijn de gebruiksvoorwaarden en dit cookie- en privacybeleid van Paucon niet van toepassing, maar gelden andere voorwaarden. Paucon is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van websites van derden.

 

Inschakeling van derden:
Paucon kan voor de uitvoering en exploitatie van de diensten gebruik maken van de diensten van derden, bijvoorbeeld om website-gerelateerde diensten uit te voeren. Deze derden kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

 

Doorgifte andere landen:
In landen buiten de Europese Unie (hierna: de “EU”) wordt niet altijd dezelfde bescherming geboden aan uw gegevens als in landen binnen de EU. Soms kan het echter nodig zijn dat Paucon uw gegevens doorgeeft aan die landen, bijvoorbeeld omdat daar de (servers van de) bedrijven gevestigd zijn die haar ondersteunen of door haar zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de diensten. Paucon is gerechtigd om uw persoonsgegevens – ter uitvoering van de diensten – naar landen buiten de EU doorgeven.

 

Leeftijd:
U garandeert Paucon dat alle informatie die u verstrekt juist en volledig is en dat u 18 jaar of ouder bent. Als u jonger bent dan 18 jaar, dient u eerst toestemming aan uw ouders/voogd te vragen voordat u gebruik maakt van de diensten. Door akkoord te gaan met dit cookie- en privacybeleid garandeert u ons dat u 18 jaar of ouder bent, of dat u de hier bedoelde toestemming verkregen heeft.

 

Inzage & correctie:
Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd en/of als u uw persoonsgegevens wilt laten verbeteren, aanvullen of verwijderen, dan kunt u een e-mail sturen aan info@paucon.nl, onder vermelding van ‘privacy’. Op uw verzoek zal Paucon uw persoonsgegevens (laten) verbeteren en/of aanvullen, indien deze onjuist en/of onvolledig blijken te zijn. Tevens zal Paucon op uw verzoek uw persoonsgegevens (laten) verwijderen, wanneer uw persoonsgegevens niet ter zake doende blijken te zijn voor het doeleinde van de verwerking, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

 

Wijziging cookie & privacy beleid:
Het kan voorkomen dat het cookie & privacy beleid van Paucon wordt uitgebreid of gewijzigd. Het is daarom zinvol dit cookie & privacy beleid en het gerelateerde cookiebeleid van Paucon regelmatig te raadplegen.

 

Contact:
Voor vragen over dit cookie & privacybeleid kunt u graag contact met ons opnemen.

 

Paucon

Laatst bijgewerkt: 15 juli 2022