CHARM programma

CHARM is het programma dat Rijkswaterstaat helpt om in de toekomst verkeersmanagement op een goede manier vorm te blijven geven. In het programma implementeert Rijkswaterstaat een nieuw ICT-platform voor gebruik in de verkeerscentrales en langs de weg door weginspecteurs en officieren van dienst.

Paucon System Integration is vanuit testmanagement en implemenattiemanegement aan dit project verbonden.

De implementatie van het nieuwe platform gebeurt in fases, beginnend met de fase voor het bekijken en bedienen van camera’s én het bekijken van spitsstroken.

Alle regionale verkeerscentrales van Rijkswaterstaat (in Helmond, Utrecht, Wolfheze, Velsen en Rhoon) gebruiken dit eerste deel van het platform al.